Add Top Menu

Privacy Policy van VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel

Uw persoonsgegevens worden door VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel, Aarschotsesteenweg 417, 3012 Wilsele verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing en/of om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@wilselehandelt.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

We vragen u ook om onze Algemene voorwaarden te lezen waar ook meer informatie te vinden is in het kader van de verkoop.